Vladimíra Klumpar - Vibrace

Vladimíra Klumpar - Vibrace

18/092019 – 08/11 2019 Svět umění a jeho hodnot je sice proměnlivý a nestálý jako lidské emoce, přesto však existují pevné body, ostrůvky uprostřed oceánu, odolávající vzedmutým módním vlnám. Patří k nim i skleněná tavená plastika, technologie známá již ve starověku,

Petr Kavan - Krátká návštěva

Petr Kavan - Krátká návštěva

19/07 2019 – 06/09 2019 Forma a příběh, to jsou dvě pozice vlastní Petru Kavanovi (nar. 1949), jehož sochy ze dřeva, černé žuly a bronzu proměňují výstavní prostor v místo setkání světských příběhů s posvátnou aurou chrámů. Ve své tvorbě se

Komentovaná prohlídka výstavy Optikalita s Janem Frydrychem

Komentovaná prohlídka výstavy Optikalita s Janem Frydrychem

Srdečně Vás zveme na komentovanou prohlídku výstavy Optikalita s autorem vystavených děl Janem Frydrychem, která proběhne v úterý 25.6. 2019 od 18: 00. Přijďte se osobně setkat s umělcem, jehož jedinečné broušené optické objekty vás vtáhnou do vnitřních bludišť. Poslechnětě si příběh