Václav Řezáč - Všechno a nic

Václav Řezáč - Všechno a nic

15/4 – 11/6 2021     České umělecké sklo je světový pojem a není proto divu, že jsou čeští výtvarníci vyhledávanými lektory a pedagogy na zahraničních školách. A to nejen v evropských zemích, ale i Turecku, USA či na Dálném východě.

Alena Matějka - Kabinet kuriozit

Alena Matějka - Kabinet kuriozit

17/12 2020 – 26/02 2021 Svět vnímáme každý jinak. Ne všichni ale máme ambici a schopnosti své ideje předkládat ostatním. Od nepaměti je údělem umělců vyzývat nás ostatní, abychom s nimi pomyslně usedli k jednomu stolu, poslouchali jejich příběhy a dozvídali se