Michal Motyčka - Pohled ven

Michal Motyčka - Pohled ven

12/11/2021 – 09/01/2022 Klíčovým tématem tvorby Michala Motyčky je koncept místa zaměřený na daný prostor a člověka v něm. V Galerii Kuzebauch Motyčka upozorňuje na okno do výstavního prostoru, jež se stává dominantním vizuálním prvkem instalace. Analýzou tvaru a funkce okna, jeho

Ateliér Design skla FMK UTB ve Zlíně - …svá vidění

Ateliér Design skla FMK UTB ve Zlíně - …svá vidění

15/09 – 31/10/2021   vystavující:  Michaela Trávníčková, Marie Sixtová, Kristína Maňáková, Michaela  Kramulová, Irena Czepcová, Petr Stanický Před více než padesáti lety předznamenal prof. Josef Kaplický, že „…mentalita skla bude vyžadovat velmi rafinovaného stavu mysli. Na jedné straně rezolutnost, jasné

Čestmír Suška - Světlo v soše

Čestmír Suška - Světlo v soše

17/06 – 31/08/ 2021  Galerie Kuzebauch 18/06 – 31/10/2021  Sýpka Lemberk Zkoumání vztahu vnějšího s vnitřním a zapojování hry světla přímo do objektů nacházíme v dílech Čestmíra Sušky již od raných devadesátých let dvacátého století. Byl to právě přelomový cyklus