OBJEKTY

 

Tadeáš Podracký (*1989) je český umělec tvořící na pomezí volného umění a designu. Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval v ateliéru skla, a také holandské Design Academy v Eindhovenu. Svá díla pojímá jako náročné tvarové a materiálové experimenty, kterými posouvá (a překračuje) hranice designových objektů až do oblasti volného umění. Jeho práce jsou proto spíše složitými sochařskými plastikami, které svým povrchem jako mimikry maskují svou původní užitou funkci. Tato hybridita je patrná také v Podrackého vnímání a přístupu k designu předmětů, jejichž původní účel nejdříve dekonstruuje a následně znovu vystaví/zkompletuje tak, že zůstává pouze tušený. Jako inspirační zdroje mu slouží v dějinách umění a designu kanonizované tvary, materiály a vzory, které svým přístupem obrací na rub a znejišťuje tak oko diváka.

Práce Tadeáše Podrackého byly vystavovány na mnoha zahraničních veletrzích zaměřených na užité umění, ale také v galeriích a institucích: např. v Chamber Gallery New York, Design Miami Basel, FOG San Francisco, Maison et Objet Paris, Mint Gallery London, Mudac Museum Lausanne, Het Nieuwe Instituut, Salone del Mobile Milano, London Design Festival. Je držitelem několika mezinárodních ocenění, včetně „Czech Grand Design“ v kategorii objev roku a „AD Design Award Germany“ „Vintage Reloaded“. Je zastupován barcelonskou Side Gallery a od roku 2023 je společně s Romanou Drdovou vedoucím ateliéru K.O.V. (Koncept – Objekt – Význam) na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.