OBJEKTY      

Rozhovor: Zdeněk Lhotský, Material Times

Zdeněk Lhotský (*19565) absolvoval Střední odborné učiliště sklářské ve Světlé nad Sázavou a obor Hutní tvarování skla na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Poté pracoval dva roky ve středisku pro sklo v architektuře Železnobrodských skláren. V letech 1978-1984 vystudoval obor sklo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Stanislava Libenského.

Ve svém studiu realizoval návrhy českých i zahraničních umělců. Věnuje se tvorbě tavených skleněných plastik, sklářskému designu, vitráži, a technice vypalované malby na skle. Tvoří kresby, grafiky, kovové plastiky i realizace do architektury. Vitrucell je zatím poslední autorskou technologií sklářského výtvarníka, designéra, technologa a podnikatele Zdeňka Lhotského. Transparentní sklovina, technickými parametry zřejmě nejpodobnější sklu float, dává vyniknout struktuře, jakou má včelí plástev. Technická specifikace uvádí, že maximální váha jednoho kusu skla, který lze utavit, je tři sta kilogramů o maximální velikosti skleněného panelu 130 x 270 cm a minimální tloušťce 2 cm.