Riikka Latva-Somppi / Maxim Velčovský - ORGANIKA

Riikka Latva-Somppi / Maxim Velčovský - ORGANIKA

02.09. – 08.10. 2016 Věci, jež nás obklopují, vnímá většina z nás jako prakticky, esteticky či emocionálně užitečné objekty. Jejich účel je pro nás srozumitelný a zřejmý, můžeme do nich promítat své potřeby i tužby a činit je součástmi našeho

Exerimentální textil studentů Umprum

Exerimentální textil studentů Umprum

29.6. – 28.8. 2016 Hlavní myšlenkou prací je využití toho, co nás obklopuje. Zjišťujeme vlastnosti materiálů, které tvoří svět okolo nás. Vnímáme jejich tvrdost i ohebnost, poddajnost, křehkost i stálost. Klademe si otázky: získáváme, nebo dobýváme? Od nejstarších dob zanecháváme stopu