Rozhovor: Michaela Spružinová, Material Times

Článek: recenze výstavy V trní, Material Times

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním. Akademickým školením prošla v ateliéru Sklo u Ilji Bílka na FUD v Ústí nad Labem, kde krátkou chvíli působila i jako asistentka. V Ústí nad Labem vystudovala navíc i kurátorská studia, kterým se příležitostně stále věnuje. Cizí jí nebyla ani zahraniční studia, kdy absolvovala stáže v Budapešti či izraelském Jeruzalémě. V současné době vyučuje v ateliéru Sklo, prostor, objekt na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Práce Michaely Spružinové jsou vzrušující narativními prvky, které předvádí, zrcadlí a komunikují témata, která rezonují současnou společností. Dotýkají se jich osobitou zjednodušenou formou a kresebnou zkratkou, která, jak se zdá, dotýká zdrojů kořenících snad někde v pop artu či grotesce. S materiálem Michaela pracuje nesmírně lehce a podřizuje ho své kresebné a malířské vizualitě, a naopak stranou nechává jakoukoli jeho adoraci nebo aristokratickou výlučnost. Pracuje výrazově lehce a přesvědčivě, zpracovaný námět nenechává vyznít pracností, která je v pozadí každé z realizací. Často jsou objekty výsledkem pomalého a usilovného stavění obrazu či objektu z jednotlivých ručně ze skloviny vytažených nití či jiných prvků. Právě v nich se zračí Michaelina jiskřivá ženská emocionalita a energie, která prostupuje celým jejím dílem.  Prostor a iluzivní obraz, který takto utváří, je pro ni jevištěm, na němž revokuje události, jež jí napovědělo pozorování života, našich snů i kruté žurnalisticky zkratkovité reflexe, která je nedílnou součástí poznávání našeho světa. Práce Michaely Spružinové byly vystavovány na mnoha domácích a zahraničních výstavách v renomovaných galeriích a je také držitelkou Ceny poroty na loňském Biennale of Glass v irském Dublinu.