OBJEKTY

Rozhovor na serveru Material Times 

Studium: 1987–1991 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská (SUPŠS), Kamenický Šenov (oddělení rytí skla); Univerzita J. E. Purkyně, Institut výtvarné kultury (IVK UJEP), Ústí nad Labem (1992–1996 ateliér skla, Pavel Mizera); 1996–2001 Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VŠUP), Praha (1996–1997 ateliér Sochařství I, prof. Kurt Gebauer, 1997–2001 ateliér Sklo v architektuře, prof. Marian Karel) 

Aktivity: 2000–2008 a od 2015 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská (SUPŠS), Železný Brod (pedagožka, výtvarná vedoucí oddělení broušení skla a tavené plastiky) 

Skleněné objekty Anny Polanské jsou solitérními díly rozvíjejícími uměleckou vizi spočívající ve zkoumání mezních možností brusičské techniky. Působí přirozeně, organicky, živelně, nikoliv uměle a předvídatelně. S úhlem pohledu se mění nejen jejich podoba, ale i charakter. V interakci s divákem se chovají jako živé entity, protože nejsou brusem dekorované, ale zvrásněné. Jako s věkem lidská tvář nebo povrch země.