OBJEKTY

Článek: Josef Divín a Krajina noci, Material Times

Josef Divín se narodil v roce 1982 ve Valašském Meziříčí a vystudoval tamní uměleckoprůmyslovou sklářskou školu, odtud pak pokračoval na pražskou UMPRUM, kde navštěvoval ateliéry pod vedením profesorů Vladimíra Kopeckého a Vladimíra Vančáta. Tvorba Josefa Divína balancuje mezi dvěma póly: střídají se v ní skleněné obrazy s objekty z foukaného skla; osciluje mezi chladnou povahou natavovaného kovu a žárem horoucího skla. Své objekty autor z větší části pojmenovává jednoduše: Nádoby. Tato díla ze skla foukaného z části volně, z části do dřevěných či sádrových forem, působí mnohdy až surově, téměř neopracovaně; autora podle jeho slov přitahuje antické etruské a byzantské tvarosloví. A opravdu – jeho výtvory evokují jakousi moderní variaci na tvary z dávné historie. Jde tak zpátky k archetypální divokosti a zmiňovaná surovost se stává prostředkem k vyjádření emocionality a vnímání světa. „Nejde o pouhé vázy,“ říká výtvarník, „pracuji s nimi jako s kompaktním tvaroslovím. Vzdávám se užitnosti, stávají se z nich svébytné objekty, které vnímám jako nádoby.“