Nádoby, 2018, foukané sklo s natavenou stříbrnou folií, autorsky broušeno, výška: 47 a 49 cm, Foto: Ondřej Galia

Krajinou, 2018, spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, vlepeno v kovovém rámu, 48 x 62 cm, Foto: Ondřej Galia

Nádoby, 2018, foukané sklo s natavenou stříbrnou folií, autorsky broušeno, výška: 54 a 65 cm, Foto: Ondřej Galia

Večer, 2018, spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, vlepeno v kovovém rámu, 37 x 74 cm, Foto: Ondřej Galia

Clouds I., 2018, spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, vlepeno v kovovém rámu, 42 x 50 cm, Foto: Ondřej Galia

Nádoba, 2018, foukané sklo s natavenou stříbrnou folií, autorsky broušeno, výška: 56 cm, Foto: Ondřej Galia

Nádoba, 2018, foukané sklo s natavenou stříbrnou folií, autorsky broušeno, výška: 44 cm, Foto: Ondřej Galia

Krajina, 2018, spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, malba na skle v kovovém rámu, 52 x 66 cm, foto: Ondřej Galia

Ráno, 2018, spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, malba na skle v kovovém rámu, 41x 41cm, foto: Ondřej Galia