Nádoby, 2018 – foukané sklo s natavenou stříbrnou folií, autorsky broušeno – v 47 a 49 cm – foto Ondřej Galia

Krajinou, 2018 – spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, vlepeno v kovovém rámu – 48 × 62 cm – foto Ondřej Galia

Nádoby, 2018 – foukané sklo s natavenou stříbrnou folií, autorsky broušeno – v 54 a 65 cm – foto Ondřej Galia

Večer, 2018 – spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, vlepeno v kovovém rámu – 37 × 74 cm – foto Ondřej Galia

Clouds I., 2018 – spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, vlepeno v kovovém rámu – 42 × 50 cm – foto Ondřej Galia

Nádoba, 2018 – foukané sklo s natavenou stříbrnou folií, autorsky broušeno – v 56 cm – foto Ondřej Galia

Nádoba, 2018 – foukané sklo s natavenou stříbrnou folií, autorsky broušeno – v 44 cm – foto Ondřej Galia

Krajina, 2018 – spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, malba na skle v kovovém rámu – 52 × 66 cm – foto Ondřej Galia

Ráno, 2018 – spékané vitrajové sklo s nataveným stříbrem, malba na skle v kovovém rámu – 41× 41 cm – foto Ondřej Galia