OBJEKTY

Ilja Bílek patří mezi významné představitele českého modernismu, jehož práce jsou zastoupeny jak v zahraničních, tak v domácích sbírkách současného umění. Zároveň se jedná o respektovaného pedagoga, který od 90. let ovlivnil již několik generací sklářů postmodernistů, a v roce 2010 získal Cenu rektora UJEP za výtvarnou činnost. Ve své tvorbě Bílek pracuje s kontrastem materiálů, tvarů a barev. Vychází při tom z principů přírody, architektury a sochařství. Autor se zabývá ve svých plastikách skladebností prostorových segmentů z taveného nebo tabulového skla.