Ondřej Strnadel - SOAP

Ondřej Strnadel - SOAP

22/03 – 17/05 2019

Valašsko patří ke sklářským oblastem s bohatou tradicí. Dnes ji uchovává a rozvíjí zejména Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská ve Valašském Meziříčí a Ateliér Design skla na Univerzitě Tomáše Bati v nedale…

Josef Divín v Mnichově - Meister der Moderne

Josef Divín v Mnichově - Meister der Moderne

Nádoby Josefa Divína na výstavě  Meister der Moderne v Mnichově. Výstava proběhla ve dnech 13/03 – 17/03 2019.