Anna Jožová (*1996) je česká umělkyně a designérka, která pracuje se sklem na pomezí volného umění a designu. V roce 2023 absolvovala studium v magisterském programu v Ateliéru skla pod vedením profesora Ronyho Plesla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi lety 2016 a 2017 studovala v ateliéru Design keramiky pod vedením Antonína Tomáška na Fakultě umění a designu při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Oboru keramiky a porcelánu se Anna věnovala již při studiu na Střední umělecké škole Václava Hollara.

Od roku 2018 své práce prezentovala v rámci mnoha kolektivních výstav, veletrhů a uměleckých projektů, např. na London Design Fair, Venice Design Biennial, Salone del Mobile aj., ale také na samostatné přehlídce v pražské galerii Kvalitář. Mimo vlastní autorskou tvorbu spolupracuje také s designérem Vlastimilem Šenkýřem, se kterým tvoří v uměleckou dvojici pod názvem Kombo.