Martin Hlubuček - Ingredience

Martin Hlubuček - Ingredience

31. 10. – 29. 11. 2013 Martin Hlubuček (*1974) je absolventem Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, Institutu výtvarné kultury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (ateliér skla, prof. Ilja Bílek) a Fakulty výtvarných umění v Brně