Klára Horáčková - Evoluce

Klára Horáčková - Evoluce

17. 05. – 07. 07. 2017

„Evoluce“ Kláry Horáčkové, důmyslně stvořená ze stavovaných a někdy ještě nad kahanem tvarovaných skleněných tyčinek, evokuje zvrásněný povrch čedičových útvarů vyvřelých z nitra ze…