David Vávra - Běžet s materiály

David Vávra - Běžet s materiály

08. 03. – 12. 05. 2017 „…chci, aby to v galerii vypadalo jako v zapadlém vietnamském krámku, a hotovo.“ . David od podzimu přiváží do břevnovské Galerie Kuzebauch nesčetné množství předmětů, které by rád vystavil. Ptáme se ho, kdo udělá výběr exponátů.

Petr Stanický - Skloprostor

Petr Stanický - Skloprostor

16.12. 2016 – 28.02. 2017 Ani na počátku 21. století není pro české sklářské výtvarníky obvyklé, aby své teoretické i praktické vzdělání prohlubovali víceletým studiem v zahraničí. Petr Stanický však za sebou tuto zkušenost má. Ještě v rámci pražské UMPRUM, kde

Ondřej Strnadel - KLID NEKLIDU

Ondřej Strnadel - KLID NEKLIDU

12.10. – 08.12. 2016   Platí v každém oboru lidské tvůrčí činnosti, že na to, aby se z řemesla stalo umění, je třeba více než dokonalého zpracování. To je základem, nikoliv cílem. Obráceně však tato teze neplatí – umění se bez řemesla obejít může.

Riikka Latva-Somppi / Maxim Velčovský - ORGANIKA

Riikka Latva-Somppi / Maxim Velčovský - ORGANIKA

02.09. – 08.10. 2016 Věci, jež nás obklopují, vnímá většina z nás jako prakticky, esteticky či emocionálně užitečné objekty. Jejich účel je pro nás srozumitelný a zřejmý, můžeme do nich promítat své potřeby i tužby a činit je součástmi našeho

Exerimentální textil studentů Umprum

Exerimentální textil studentů Umprum

29.6. – 28.8. 2016 Hlavní myšlenkou prací je využití toho, co nás obklopuje. Zjišťujeme vlastnosti materiálů, které tvoří svět okolo nás. Vnímáme jejich tvrdost i ohebnost, poddajnost, křehkost i stálost. Klademe si otázky: získáváme, nebo dobýváme? Od nejstarších dob zanecháváme stopu