Jakub Berdych st. - Sklorealismus

Jakub Berdych st. - Sklorealismus

16. 01. – 18. 03. 2018 Sklo je materiál, který výtvarníky většinou dráždí. Proto mnozí jeho vlastnostem podlehnou, jiní s nimi zápasí, a jen občas se najdou tací, kteří s nimi prostě pracují. Vnímají sklo jako surovinu vhodnou k zaznamenání svého vidění světa,

Zuzana Kubelková - Sui generis

Zuzana Kubelková - Sui generis

10. 11. 2017 – 07. 01. 2018 České ateliérové sklo nikdy netrpělo nedostatkem mladých výrazných osobností a talentů, což je dáno i jedinečnou státní vzdělávací strukturou, která na světě nemá obdoby. Spíše výjimečně se však z nadějných studentů, jež v krátkém

Tresor Basel 2017

Tresor Basel 2017

21. – 24. 9.  2017 – stánek B10 Sklo je amorfní látka s nepravidelnou krystalickou strukturou, ztuhlá kapalina. Ač je tajemství jeho výroby lidstvu známo již sedm tisíc let, jako ryze výtvarný materiál, schopný zachytit struktury umělcova nitra, se uplatnil až

Vladimír Kopecký - Geometrie

Vladimír Kopecký - Geometrie

06.09. – 03.11. 2017 Ve druhé polovině 20. století do českého výtvarného umění rázně vstoupila generace výjimečně talentovaných, odvážných a cílevědomých tvůrců, kteří začali pracovat se sklem stejně osobitě a jedinečně jako sochař s kamenem nebo malíř s plátnem. Paradoxně v době totalitního

Ateliér Sklo FUD UJEP v Ústí nad Labem - Distinctive Surface

Ateliér Sklo FUD UJEP v Ústí nad Labem - Distinctive Surface

12.07. – 31.08.2017 Výstava Distinctive Surface představuje tři sklářské výtvarnice nastupující generace ústeckého ateliéru Skla Fakulty umění a designu. Autorky teprve nedávno absolvovaly SUPŠ v Kamenickém Šenově, kde se poprvé seznámily s tímto křehkým a přitažlivým materiálem. Nejen technologické, ale