David Černý je absolventem Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Zahraniční stáže strávil v Nizozemsku a účastnil se několika jak českých, tak zahraničních výstav. Tou poslední byla výstava Transparency of Colours v belgickém Lommelu.

Plastiky Davida Černého vystupují z pološera, přitahují naši pozornost, lákají k prozkoumání, překvapují nás. Do neonového světla se dá dívat, je příjemné pro oči a zároveň svým chvěním tajemné, navozující dojem nestálosti a neustálých proměn, možná až čehosi živočišného. Nakládáním s tímto typem světla v mnohapohledových kompozičních vztazích svých nových děl David Černý prezentuje neobyčejný a výtvarně svébytný počin. 

Milan Hlaveš