Petr Kavan - Krátká návštěva

Petr Kavan - Krátká návštěva

19/07 2019 – 06/09 2019 Forma a příběh, to jsou dvě pozice vlastní Petru Kavanovi (nar. 1949), jehož sochy ze dřeva, černé žuly a bronzu proměňují výstavní prostor v místo setkání světských příběhů s posvátnou aurou chrámů. Ve své tvorbě se