MT_Lada_Semecka_foto_Martina_Simkova

„Každým svým rozhodnutím něco ztrácíme a něco získáváme, abychom to zase ztratili…“

OBJEKTY

Rozhovor s Ladou Semeckou na stránkách Material Times

Studium: 1987–1991 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská (SUPŠS), Kamenický Šenov (oddělení rytí skla); 1992–1994 Univerzita J. E. Purkyně, Institut výtvarné kultury (IVK UJEP), Ústí nad Labem (ateliér skla, Pavel Mizera); 1994–2000 Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VŠUP), Praha (ateliér skla, prof. Vladimír Kopecký)

Aktivity: 2000–2008 Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VŠUP), Praha (pedagožka, ateliér skla, prof. Vladimír Kopecký, 2000–2008 vedoucí malířské dílny, 2004–2008 lektorka); 2008–2012 Toyama City Institute of Glass Art (TIGA), Toyama, Japonsko (pedagožka výtvarných předmětů: studené sklářské techniky); od 2012 Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta umění a designu (FUD UJEP), Ústí nad Labem (pedagožka výtvarných předmětů, ateliér Prostorová tvorba, odborná asistentka)

Pro autorský rukopis Lady Semecké je typická neokázalost, soustředěnost, emoční hloubka. Ať již se jedná o volně stojící nebo závěsné objekty, lze je vnímat jako obrazy ve skle. Jsou ve skle zachycenou autorčinou obrazností, upřímné a nearanžované výpovědi o jejích nadějích, snech, radostech i obavách. Není v nich agresivní exprese, ale introvertní „emoční estetika“. Ta je společně s kulturním dědictvím Japonska pramenem inspirace, které se v díle Lady Semecké osobitým způsobem prolínají.

 „Realita, jak ji vidím, je pevnou součástí světa, který vnímám. Abstrakce je jeho vysvětlením, řádem i otázkou, kterou cítím za celou tou mozaikou, seskládanou z navzájem provázaných jevů. Je to jako veliký a malý svět, kdy i ten nejmenší reálný prvek dokáže k sobě strhnout pozornost celého vesmíru, aby v něm po chvíli zase zanikl.“