OBJEKTY

Vladimíra Klumparová (*1954) svou cestu za vzděláním započala v Sklářské umělecké škole v Železném Brodě. Studia dokončuje o necelé desetiletí později, a sice na pražské UMPRUM pod vedením renomovaného umělce a profesora Stanislava Libenského. Klumparová je recipientkou Pollock-Krasnerova stipendia a její díla jsou vystavována v Evropě i na zbylých kontinentech. Patřila mezi výrazné talenty své generace a od roku 1982 vystavovala doma i v zahraničí. Na prvním mezinárodním sklářském sympoziu v Novém Boru roku 1983 navázala vztah se sklářským výtvarníkem Michalem Pavlíkem, který v té době žil v USA a za kterým se přestěhovala.