„Ne, že by se mnou nebyla sranda, ale jsem šílený pesimista. O všem pochybuji. Když však tvořím, jsem nejšťastnější člověk na světě.“

OBJEKTY

Vladimír Kopecký (*1931) se narodil ve Svojanově na Pardubicku. Vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově a pak ještě rok ve studiu pokračoval na SUPŠS v Novém Boru. Na VŠUP v Praze pak propojil malbu se sklem v Atelieru monumentální malby a skla pana Josefa Kaplického. Od roku 1990 – 2008 působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde vedl ateliér Skla. Nyní žije a pracuje v Praze, Tuklatech a Semtěši.

Ač často výtvarně vyjadřovaný nespoutaně a expresivně, přesto je ve své podstatě introvertní. Kopeckého abstraktní malířské kompozice vyvedené na skle či v něm nebo využívající jiný podklad často evokují mnohoznačné lyrické básně, jež duši hladí a drásají zároveň. Stejně jako estetika „ošklivého skla“, kterou si pro sebe stvořil, je Kopeckého tvorbě vlastní striktně geometrický přístup. Ať již jde o skleněné kompozice, obrazy či grafické práce, dokáže na omezené ploše přesvědčivě evokovat nekonečnost prostoru, stav beztíže, vizualizovat ticho a plynutí času, jevy vzbuzující v člověku úzkost, melancholii a touhu.

Rozhovory:

Vladimír Kopecký: Stále se snažím dobrat něčeho nového 

Autorské výstavy (výběr):

2017                  Geometrie, Galerie Kuzebauch, Praha

2017                  Něco třetího mezi chaosem a řádem, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

2016                  Dálky a póly, hrad Špilberk

2014                  Bouře a klid, Museum Kampa, Praha

2011/12             Vladimír Kopecký, Galerie Aspekt, Brno

2011                   Vladimír Kopecký, Galerie Havelka, Praha

2007                  Vladimír Kopecký, Galerie Aspekt, Brno

2005                  Vladimír Kopecký, Galerie Navrátil, Praha

2004/05           Vladimír Kopecký: Obrazy, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

2004                  Vladimír Kopecký: Obrazy a objekty, NG, Veletržní palác, Praha

2003/04           Vladimír Kopecký: Až do morku duše, Galerie Aspekt, Brno

Světové výstavy:

Expo 1992, Sevilla

Expo 1967, Montreal

Expo 1958, Brusel (s Adrienou Šimotovou, Františkem Burantem)

Ocenění:

2009               Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění

1984                Glass 84´ in Japan, The Bridgestone Museum Prize, Tokyo, Japan

1958                Expo 58 Brusel, Gold Medal

Realizace v architektuře (výběr):

1994                Technology Centrum, Coburg

1992                Dům Leonarda Dobbse, Long Island, USA

1992                Radnice Toyama, Japonsko

1988/89         Předváděcí síň firmy Konica, Tokio

1984                Pojišťovna Zwolsche Algemeene, Niuewegein, Holandsko

1978                Studio České televize, Praha

1974                Televizní vysílač Praha

1966                Kulturní centrum New Foundland, USA

Zastoupení ve sbírkách (výběr):

Národní galerie v Praze

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Východočeské muzeum v Pardubicích

Galerie hlavního města Prahy