Metamorphosis - ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM

Metamorphosis - ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM

27.06. – 13.9. 2015 Výstava prací studentů Ateliéru keramiky a porcelánu Vysoké školy uměleckoprůmyslové je přehlídkou projektů z posledních dvou let. Proměna keramické hmoty, která autorským zásahem nabývá nové podstaty a nových významů, je hlavním východiskem prezentovaných prací. Maxim Velčovský Vedoucí Ateliéru