OBJEKTY

Michal Motyčka je umělec a architekt, který zrcadlení a odraz dlouhodobě používá ve své tvorbě, jak v samostatných projektech, tak i ve spolupráci s Václavem Ciglerem. Zrcadlení a odraz jsou sice jedněmi z hlavních prvků používaných v Motyčkově tvorbě, nikoliv však jedinými; autor dále také pracuje například se světlem a jeho přirozenou proměnou, a to vždy v kontextu k danému místu. Motyčka se ve své tvorbě zabývá řešením prostorových vztahů a hledáním spojitostí ve vnímání člověka, ale také se zaměřuje na prostředí ve smyslu měřítka, atmosféry i naladění. Jeho hlavním tématem je koncept místa, který je reakcí na daný prostor a člověka v něm.

Realizace s Václavem Cíglerem ve veřejném prostoru

2000 – 2009 terasa a skleněná lávka, Museum Kampa, Sovovy mlýny, Praha

2005 – parkan, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

2008 – Vertikály, Palladium, Praha

2009 – Zrcadlící křídla na vodní hladině, vodní zámek Fraeylemaborg

2014 – Sloup s odraznou plochou, piaristický chrám Nalezení sv. Kříže, Litomyšl

2015 – Menza a Světelný kříž, světelná sakrální instalace v chrámu Nalezení sv. Kříže, Litomyšl

2016 – Výtvarná intervence, Klášter benediktinek na Bílé Hoře, Praha

2018 – JSME 100, výtvarná intervence ve veřejném prostoru v Litomyšli

2018 – Otevřený hrob, výtvarná intervence v kryptě chrámu Nalezení sv. Kříže v Litomyšli

2019 – Světlem, Arcidiecézní Muzeum Olomouc

2019 – Zvnějšnění, Obrazárna Arcibiskupský zámek a Květná zahrada v Kroměříži

2019 – Břit,  Zlatá stoka, Třeboň.


Vybrané samostatné projekty

1999 realizace pamětní desky „obětem obou totalit“ Karolinum, UK Praha

1999 – 2001 rekonstrukce areálu Sovových mlýnů pro Muzeum Kampa v Praze

2001 Galerie Zdeněk Sklenář v Praze

2003 – 2004 rodinný dům Dobřichovice

2004 rekonstrukce ZŠ Na Dědině, Praha 6

2005 – 2011 rodinný dům Motyčka, Praha

2007 – 2010 Vila Tuchoměřice

2009 – 2010 Pivovar MMX, Lety

2010 Revitalizace areálu Klementina

2012 rodinný dům Drbohlav, Praha

2013 rekonstrukce vily v Pyskočelích

2014 rodinný dům, Přerov nad Labem

2014 – 2015 elektrárna Pyskočely

2015 rekonstrukce hotelu Bishop’s House, Praha

2016 rekonstrukce hotelu Golden Star, Praha

2016-2017 rekonstrukce bytového domu Boky, Praha 6

2018 rekonstrukce hotelu Clementin, Praha

2018  rekonstrukce Galerie Miroslava Kubíka v Litomyšli

2018 rodinný dům Brokeš v Litomyšli

2019 rekonstrukce hotelu Waldstein, Praha

2020 rekonstrukce hotelu Mucha, Praha.

2020 Galerie Věž, Michal Motyčka, Jana Šindelová: Hranol, Frýdek-Místek

2021 National Art Gallery (Nacionalna chudožestvena galerija), Международно биенале на стъклото / International biennale of glass, Sofie, Bulharsko

2021 Galerie moderního umění, Koncepty zrcadlení: Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích v českém umění od 60. let až po současnost, Roudnice nad Labem

2022 Galerie Kuzebauch – Pohled ven, Praha