OBJEKTY

Michal Motyčka (*1974) je umělec a architekt, který zrcadlení a odraz dlouhodobě používá ve své tvorbě, jak v samostatných projektech, tak i ve spolupráci s Václavem Ciglerem. Absolvoval fakultu architektury ČVUT v Praze, ateliér Sklo v architektuře Mariana Karla na VŠUP v Praze, studijní stáž na Škole architektury Emila Přikryla na AVU v Praze a studijní stáž na oboru skla na Rhode Island School of Design v Providence v USA. Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním uměním. Zrcadlení a odraz jsou sice jedněmi z hlavních prvků používaných v Motyčkově tvorbě, nikoliv však jedinými; autor dále také pracuje například se světlem a jeho přirozenou proměnou, a to vždy v kontextu k danému místu. Motyčka se ve své tvorbě zabývá řešením prostorových vztahů a hledáním spojitostí ve vnímání člověka, ale také se zaměřuje na prostředí ve smyslu měřítka, atmosféry i naladění. Jeho hlavním tématem je koncept místa, který je reakcí na daný prostor a člověka v něm.