OBJEKTY

Rozhovor: Martin Janecký, Material Times

Martin Janecký (*1980) je nadnárodně uznávaný sklářský umělec s mistrovským ovládáním technik horkého skla. V českém uměleckém prostředí se výrazně vymyká jako solitérní talent nového typu. Jeho umělecký potenciál je spojen nejen s absolutní koncentrací na práci, ale také s osobními zkušenostmi a proměnami, kterými Česká republika prošla za poslední tři desetiletí.

Absolvent sklářské školy v Novém Boru, Martin strávil rozsáhlou dobu v zahraničí, získávaje zkušenosti v Jižní Africe, Švédsku, Nizozemsku a zejména ve Spojených státech, kde studoval na sklářské škole v Pilchucku pod vedením významných umělců Richarda Royala a Williama Morrise. Zde zdokonalil mistrovskou techniku tvarování horkého skla pomocí metody „inside sculpting“ (formování baňky skla zevnitř). Jeho jedinečné plastiky, zobrazující realistické kvality lidských hlav, zvířat, figur, lebek a znamení, vznikají bez použití forem, přímo u pece ze žhavé skloviny.

Martin Janecký se rychle stal vyhledávaným pedagogem-lektorem a hostoval v prestižních sklářských programech po celém světě. Jeho díla jsou součástí státních i soukromých sbírek skla doma i v zahraničí, a vystavují se v renomovaných galeriích a muzeích. V roce 2019 založil vlastní sklářskou huť – Janecký Studio na pražské Kampě.