Článek: Dana Zámečníková a výstava 4x Bouře, Material Times

Dana Zámečníková (*1945) se ve své tvorbě projevuje nejen jako sklářská výtvarnice, ale i architektka, přičemž obě na přelomu 60. a 70. let minulého stoleté vystudovala na ČVUT a UMPRUM v Praze. Se sklem začala pracovat až v 70. letech, ale díky svému originálnímu přístupu vyvolala brzy pozornost v zahraničí a v 80. letech zaznamenala strmou kariéru. Díla Dany Zámečníkové jsou součástí více než třiceti prestižních veřejných sbírek v Evropě, Asii, Severní Americe a Austrálii. Pro její tvorbu je typické prolínání moderních technologií s tradičními sklářskými postupy, experiment a divokost. Jako architektku ji zajímá především prostor vytvořený lidskou činností a předměty, které se podílejí na jeho charakteru.