7.3. – 30.4. 2013

Zdeněk Lhotský (*1956), absolvent Odborného sklářského učiliště ve Světlé nad Sázavou, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (ateliér skla, prof. Stanislav Libenský) je nejen sklářským výtvarníkem, ale i inovátorem (unikátní technologie Vitrucell). Jeho díla, jež jsou součástí řady veřejných a soukromých sbírek, uchvacují majestátní přirozeností a samozřejmostí tvarů – jsou archetypy nesoucími v sobě odkaz starověkých civilizací. Skleněné mosty mezi námi a námi.

Založil Studio Lhotský-Pelechov v roce 1994. Zakoupil tehdy chátrající sklářskou dílnu se silnou tradicí výroby taveného skla a začal propagovat ojedinělé služby spojené s tavenou skleněnou plastikou mezi umělci po celém světě. Jako umělecký i technický ředitel Studia vede tým profesionálů, kteří na zakázku rozvíjejí projekty, v nichž se vědomosti o skle systematicky prohlubují, rozšiřují a krystalizují v to, co je Studio schopno nabízet. Zdeněk Lhotský řídí celý provoz Studia tavené skleněné plastiky a souběžně pokračuje ve své vlastní umělecké práci.

„Design = inovace a to platí absolutně…“ více v rozhovoru s autorem zde.

Zdeněk Lhotský představuje 10 mís vyrobených novou metodou tavení skla s názvem VITRUCELL. Tato metoda integruje tradiční postupy s moderními technologiemi, a splňuje tak nároky nejen designových a architektonických projektů, ale také originálních uměleckých vizí. Sklo VITRUCELL nabízí neuvěřitelnou škálu estetických možností a odpovídá všem nezbytným parametrům technické bezpečnosti.