17/06 – 31/08/ 2021  Galerie Kuzebauch

18/06 – 31/10/2021  Sýpka Lemberk

Zkoumání vztahu vnějšího s vnitřním a zapojování hry světla přímo do objektů nacházíme v dílech Čestmíra Sušky již od raných devadesátých let dvacátého století. Byl to právě přelomový cyklus plastik Vnitřní světlo, kde umělec vtahuje naši pozornost skrze drobná okénka a průzory do archetypálních příbytků z pálené hlíny, abychom se zatajeným dechem nahlíželi do jejich nasvícených a často překvapivě členěných vnitřních světů. I v dalších etapách tvorby autor téma vnitřního prostoru neopouští a ponejvíce pak v práci se dřevem se mu nabízejí nové možnosti. Zjednodušováním dospívá k harmonicky cizelovaným tvarům uctívajícím přírodní materiál a nechává jej vyznít v jeho prosté kráse. Zpracovává i prastaré kmeny a pařezy, kde využívá otvorů a sám pak ještě prořezává jejich plášť, jejž ztenčuje až na samou hranici.

Bob 2004
Ø 17 x 49 cm
Sklo tavené ve formě
Foto © Gabriel Urbánek

Přesah, který touží uskutečnit a po několik let se k němu odhodlává, nalézá po roce 2002 ve skle; v jeho světelné prostupnosti i v dalších jeho optických vlastnostech. Na první pohled totožné tvary jako u dřevěných soch najednou získávají odlitím do transparentního materiálu nové kvality. Vtahují nás jako pod hladinu k objevování vnitřního světa, harmonické krásy dokonalých tvarů a plného průniku paprsků skrze čistou křišťálovou hmotu. Odevzdáním se průhlednosti skla umělec náhle vpustí světlo dovnitř plastiky v plné intenzitě a spolu s ním i celý vnější svět.

Hvězdice, 2002
Ø 52 cm
Sklo tavené ve formě
Foto © Gabriel Urbánek

Soubor plastik vystavený v galerii Kuzebauch vznikl převážně v letech 2002–2006 ve sklářském ateliéru Pelechov Zdeňka Lhotského. Jednu z nejstarších předloh má Maska, která je dnes již ikonickou portrétní poctou autora samotného sochařskému umění. Z dalších jmenujme Mořskou Hvězdici s jejím předobrazem v pálené hlíně, která zde zastupuje téma hledání protikladu plného a prázdného, nebo Osmičku, současně triviální i mysteriózní, jež nás posouvá až k symbolice nekonečna. Spatřit ucelenou kolekci skleněných plastik zaujímající v tvorbě sochaře Čestmíra Sušky zvláštní postavení je jistě vzácnou příležitostí.

Maska, 2002
36 x 25 x 7cm
Sklo tavené ve formě
Foto © Gabriel Urbánek

Výstava Světlo v soše má pokračování na Sýpce Lemberk instalací dvou ocelových interaktivních soch Čestmíra Sušky. Společnost Happy Materials jimi zde zahajuje v létě 2021 nultou sezonu svého působení ještě během počátečního procesu oprav raně barokního špejcharu.

Hudební sochu Kalich tvořenou z kovových plátů bude možné rozeznít při akustických vystoupeních a devítimetrová elipsoidní konstrukce ze spojovaných ocelových disket, nazývaná též Bochník, bude sloužit všem návštěvníkům Lemberka jako prostor pro meditaci. Náleží k obřím objektům, jakými jsou i Suškovy rozhledny nebo altány stojící již na pomezí architektury. Jejich půvab je dán spojením estetických a funkčních vlastností, i překvapivým prožitkem, který se dostaví při vstupu malými dvířky do jejich vnitřního prostoru.  Takto fyzický vstup do uměleckého díla je v dějinách umění ojedinělý, a pobyt v sochách Čestmíra Sušky nám zážitek ještě esteticky umocňují průhledy a světlo dopadající skrze výjimečné autorovy rastry.

Simona Martínková

kurátorka výstavy