25. 7. 2018 – 11. 9. 2018

Nikde na světě neexistuje tak propracovaná síť státního středního a vysokého sklářského školství jako je tomu v České republice. Každý rok vlétnou do praxe desítky absolventů s odhodláním dělat věci po svém. Jsou jako řeka s mnoha rozličnými prameny, která proto nemůže vyschnout.  Díky nim má české sklo nespornou konkurenční výhodu ve stále nových proudech imaginace – nestárne, ale vstřebává do sebe zkušenosti a ambice celých generací. Je proto dobré tomuto jevu věnovat náležitou pozornost a představovat zajímavé mladé výtvarníky veřejnosti, dávat jim šanci ukázat se.

Barbora Tydlitátová a Natálie Bozděchová: ROTTENSCHMUCK, 2018, hutně tvarované sklo, měď, potraviny. Foto: Zdeněk Šebesta.

Pozoruhodná je právě i práce spřízněných autorských duší Barbory Tydlitátové a Natálie Bozděchové tvořících jak samostatně, tak společně v rámci volného tvůrčího uskupení vystupujícího pod internetovou identitou p a z d r á t i. Autorky jsou podobny izotopům –variacím jednoho chemického prvku. Jsou zdánlivě stejné, ale přesto se v něčem liší. Obě společně absolvovaly obor Návrhářství skla a šperku na Technické univerzitě v Liberci (ak. soch. Oldřich Plíva a doc. Ludmila Šikolová; 2012-2016), aby se poté vydaly prohloubit své znalosti o skle na SUPŠ sklářskou v Železném Brodě (obor Hutní tvarování skla, MgA. Martin Hlubuček), kde Natálie Bozděchová ještě studuje.

Barbora Tydlitátová: ZEVNITŘ, 2017, hutní sklo tvarované z volné ruky. Foto: Lenka Glisníková

Obě autorky fascinuje, jak sklo dokáže měnit svůj charakter užitím rozličných technologických postupů při jeho dekorování. Tydlitátová v kolekci objektů ZEVNITŘ obrací sklo naruby tím, že na z volné ruky foukané tvary aplikuje sklářské suroviny – to, co by mělo být skryté, je vystaveno na odiv jako efektní dekor. Bozděchová si zase v souboru nádob KAZARI pohrává s egyptsko-secesní technikou zčesávání, kdy je však dekorace na tvar aplikována zvlášť jako segment a dalším zpracováním se stává součástí objektu. Jejich společným projektem je pak kolekce šperků ROTTENSCHMUCK zabývající se tématem ambivalentního vztahu západní civilizace k potravinám.

Natálie Bozděchová: KAZARI,2018, podjímané hutní sklo, dekorované a tvarované z volné ruky. Foto: Zdeněk Šebesta.

Barbora Tydlitátová a Natálie Bozděchová patří k nejmladší generaci českých sklářských nadějí. Sklo je pro ně materiálem, jehož prostřednictvím chtějí vyprávět o svém vidění světa. Nebojí se experimentu, jsou odvážné, ale nikoliv zbrklé – o své práci přemýšlí, s nadsázkou dvakrát řežou, dvakrát měří. Nezbývá proto než držet palce, ať se jim dílo nadále daří.