Vernisáž 31/01/2023, 18:00

Galerie Kuzebauch

31/1/2023–24/3/2023

W – Ω – W, 2023 – pozinkovaný drát, skleněné světelné trubice, matované sklo, hliníkový plech – 35 × 80 × 35 cm – Foto Martin Faltejsek

Neon jsme zvyklí vnímat především jako součást reklamy, symbol, logo, nápis a tak podobně. Ve dvacátém století byl velmi populární díky svým výrazným světelným vlastnostem a možnosti kaligraficky, až gesticky rázného a efektního sdělení podporovaného různorodým typografickým pojetím, a mnohdy také rozpohybováním. Ve výtvarném umění jsou již klasickým a průkopnickým příkladem užití neonů světelné plastiky Zdeňka Pešánka z meziválečné doby. Neonem se i v současnosti zabývá řada umělců ve světě i u nás. Nejčastěji se tak děje ve formě instalací či reminiscencí na původní uplatnění neonu v reklamě.

III S LLL, 2023 – pozinkovaný drát, skleněné světelné trubice, kouřové sklo – 160 × 35 × 35 cm – foto Martin Faltejsek

David Černý s neonem pracuje jinak. Již svými pracemi z doby studií se přiklonil k abstrakci. Pro výstavu v Galerii Kuzebauch nyní zkonstruoval čtyři trojrozměrné objekty. Promyšleně v nich pracuje s čistými barvami výboje v průhledech a odrazech, čímž vytváří neobyčejné napětí. Klade důraz na rozdílné kvality materiálů, jež navzájem kombinuje. Propojuje a staví do vzájemného kontrastu zdroje světla, ploché sklo, technické textilie a kov. Z drátu vystavěné klece nepoužívá jako pouhé nosiče, ale organicky je spájí s neony a dává jim tím rovnocenný význam. Současně jejich vnitřkem vymezuje prostor dění. Volí přirozenou prezentaci, v níž nezakrývá technicky nutný přívod elektrické energie. Přemýšlí jako designér, velikost klece a tím i objektů jako celku mu definovaly rozměry surovin v tom stavu, v jakém je pořídil. Světlo nechává pronikat či částečně skrývat za strukturami, které mu postavil do cesty jako bariéry. Mezi různými prvky objektů a diváky v pohybu dochází k interakci. Objekty lze obcházet, dívat se dovnitř nebo skrze ně. Každá z jejich proměnlivých stran má stejnou hodnotu. Nejedná se o reliéfy, jak tomu u neonů často bývá – vidíme sochy.

/ I \, 2023 – pozinkovaný drát, skleněné světelné trubice, matované sklo – 160 × 35 × 35 cm – foto Martin Faltejsek

Plastiky Davida Černého vystupují z pološera, přitahují naši pozornost, lákají k prozkoumání, překvapují nás. Do neonového světla se dá dívat, je příjemné pro oči a zároveň svým chvěním tajemné, navozující dojem nestálosti a neustálých proměn, možná až čehosi živočišného. Nakládáním s tímto typem světla v mnohapohledových kompozičních vztazích svých nových děl David Černý prezentuje neobyčejný a výtvarně svébytný počin.

Milan Hlaveš, kurátor výstavy

Poznámka: Na české umělecké scéně působí hned několik výtvarníků nesoucích jméno David Černý, proto jsme pro vystavujícího autora zvolili pseudonym David Černý David. Jak sám říká, jedná se o uměleckou značku, kterou už dlouhodobě používá a která mu pomáhá předejít případným nedorozuměním a záměnám. Také název výstavy NE – ON je slovní hříčkou s jasným dvojím významem.