11.1.2019 – 15.3.2019

Každý umělec je individualitou se specifickým viděním světa, do kterého prostřednictvích svých děl vtahuje a vábí ty, jež se nechají zlákat. Jde o výjimečně křehký vztah intelektuální intimity mezi tvůrcem a divákem založený na vzájemné důvěře. Výtvarník svými pracemi vždy interaktivně vstupuje do konkrétního prostoru, v němž je prezentuje. Může jeho podobu aktivně využívat i měnit, nebo naopak programově ignorovat, tvářit se, že neexistuje, ale nelze. Stejně tak je tomu s divákem – lze s ním komunikovat mnoha způsoby, ale tvůrčí výpověď bez recepce spřízněných duší je možná arteterapií, ale nikoliv uměním. Výtvarník je tedy permanentně v mentálním stavu, jež bychom mohli nazvat kontaktní izolací. A to dokonce i ve vztahu k jinému umělci s obdobným naturelem, jako je tomu v případě Emmy Woffenden a Petra Stanického.

Emma Woffenden, Head over Wheels, kombinovaná technika, 150 x 160 x 120 cm, Foto: Gabriel Urbánek

Tvorba Emmy Woffenden, absolventky slavné londýnské Royal College of Art, je od svých počátků v 90. letech 20. století sochařská. Nápaditě využívá vedle skla i dalších materiálů, motivicky blízké jsou jí figury a organické tvary, pracuje s náznaky, pohybem, cizí ji není nadsázka ani promyšlená, nikoliv pouze efektní provokace. Opakovaně se vrací k spirituálním tématům, zajímá ji člověk jako mnohovrstevnatá bytost, vznešená i komická zároveň, ráda pracuje s materiálovými i ideovými kontrasty.

Petr Stanický, Palác v 11:00, Lehané sklo, svařovaný kov, 210 x 100 x 28 cm, Foto: Gabriel Urbánek

V prvé řadě sochařem a až poté sklářem je též Petr Stanický, vedoucí ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Sklo je pro něj jedním z oblíbených prostředků k vytváření objektů a kompozic, často s ambicí ovládnout prostor nebo v něm odkrýt jinou dimenzi. Jeho práce jsou ideově pregnantní, až puristicky čisté, pečlivě promyšlené a konstruované. Dokáže však stvořit i intimní solitéry, kde jej – stejně jako Emmu Woffenden – zajímá například figurální motiv.

Petr Stanický, Uvnitř, 2018, kombinovaná technika, Foto: Gabriel Urbánek

Výstava Contact – Isolation nabízí vhled do tvůrčího myšlení dvou výrazných, zřetelně profilovaných, především však intelektuálně spřízněných uměleckých osobností. Pro Galerii Kuzebauch vznikla nová specifická díla, jimiž nás Emma Woffenden a Petr Stanický přesvědčují, že sklo a prostor je nosné téma, které může přinést ještě mnoho podnětných překvapení.

Emma Woffenden, Ztracené rameno, 2018, kombinovaná technika, 110 x 30 x 30 cm, Foto: Gabriel Urbánek

Petr Nový

Hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

kurátor Galerie Kuzebauch

Petr Stanický, Podzemní továrna, 2018, leptané sklo, kov, 30 x 45 x 5 cm, Foto: Gabriel Urbánek