1/10 – 27/11 2020

Výstava je součástí Designblok 2020 (obsahuje i 3D formu výstavy)

Jednou z konstant, kterou se zárodek 21. století odlišuje od předchozích věků, je téma životnosti naší planety. Zatímco počty lidí i jejich průměrný věk se zvyšují, Zemi se daří stále hůře. Její potřeby jsou totiž až příliš často v přímém rozporu s tím, čeho si lidská mysl a tělo žádá. Víc hlav, nejen víc rozumu, ale i (s)potřeb. Proto dnes nad námi průmysl vítězí již 4.0. Proto se za záchrannou brzdu sice sem tam tahá, ale nikoliv ve vlacích křižujících páteřní tratě.

Otázky životního prostředí dnes patří do zlatého fondu intelektuálních diskusí, a to i ve světě výtvarného umění a designu. Staly se součástí společenského mainstreamu, což jim ubírá na palčivosti, protože jde často pouze o efektní demonstraci či deskripci. Naštěstí se stále najdou tvůrci, kteří toto téma dokáží nejen uchopit, ale bez okázalých proklamací přetavit v silnou autorskou výpověď – jako Jiří Pelcl (*1950).

Uznávaný český architekt, designér a dlouholetý profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se tématu udržitelnosti a svodům konzumu ve svých projektech věnuje několik desetiletí. Soucítí se světem opuštěných věcí a (z)neužitých materiálů, snaží se nevytvářet „zboží“ na jedno použití, neplýtvat a nehrát na efekt. Nezdvihá varovně prst, jen když je poblíž televizní kamera, má jej zdvižený stále.

Kolekci nazvanou Sedmváz lze chápat jako příběh znovuoživení sedmi materiálů, určených k různým účelům, v univerzálním tvaru vázy – antické amfory z počátků naší civilizace. Pro někoho mohou tvořit sedm nebes, sedm sfér světa, být symboly usilování o dokonalou harmonii, pro jiného „jen“ zajímavé interiérové artefakty. Tak jako tak, Jiří Pelcl dokázal resuscitovat banální, na první pohled neatraktivní nepoužitelné materiály, a vrátit jim smysl i hodnotu. A nenápadně tomu, kdo chce naslouchat, vyprávět o tom, že design může být mnohem více nežli jen popkulturní modlou.

Petr Nový

hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

kurátor Galerie Kuzebauch