17/06/2022 – 12/08/2022 

PORTICUS, 2022, Sklo tavené do formy, 46X21X24 CM Photo © František Nikl

 

Nejde o stínohru v tradičním slova smyslu, protože se tu nepracuje se stíny vrhanými na pozadí, ale jde naopak o koexistenci světla a stínu v mase skla.  Ve tvaru simplicistní,  postupně až minimalistická díla autorky  musí od začátku tvarového řešení sofistikovaně kalkulovat se zesílením a zeslabením určitých partií  tak, aby světlo integrovaly, a současně  na jiných místech  redukovaly do stínu.  Stejné efekty jsou v jiných druzích zpracování skla vyloučené, a to samo o sobě odůvodňuje, proč si umělci tak složitou, náročnou a drahou technologii více než šest desítek let stále volí.   

LOCUS, 2022, Sklo tavené do formy, 38X16X21 CM, Photo © František Nikl

Vrcholné příklady zpracování tavené plastiky se přičítají Stanislavu Libenskému a Jaroslavě Brychtové. Ale i řada soudobých českých sklářů s touto technologií umí nezávisle na jejich příkladu mistrovsky pracovat.  Výtvarný vývoj ve stavovaném skle pokračuje, a zřejmě nikdy nebude vyčerpán. Místem, kde se tato díla technicky realizují ve velkých pecích,  je  Studio Lhotský s.r.o. na Pelechově u Železného Brodu, ve kterém autorka mimo čas,  kdy navrhuje a realizuje vlastní věci,  pracuje jako manažerka výroby.

NEXUM, 2022, Sklo tavené do formy, 26X21X22 CM, foto: František Nikl

Soubor plastik Lucie K. Švitorkové, který vznikl speciálně pro  Galerii Kuzebauch,  je nejlepším důkazem,  že metoda zůstává pouhou cestou, pokud  vynalézavý tvůrce dokáže najít nová řešení. Ta v autorčině případu znamenají vyleštění plášťů válcovitých objektů nebo různě vysokých kontejnerů a žardiniér,  a překvapivé průsvity  zmatovaného bohatého dění uvnitř, plus uplatnění  vysokého ledu dna. Jemné starší vnitřní dekory Lucie K. Švitorková čím dál častěji nahrazuje „architektonickou vestavbou“  a připravuje nám vizuálně  stále silnější estetické zážitky. Není divu, že významné autority na trhu s uměním jako Galerie Scremini v Paříži a  Kuzebauch v Praze zařadily  prezentaci  jejích nových děl do dramaturgického plánu svých činností v roce 2022. 

 

Dr. Sylva Petrová, emeritní prof., kurátorka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze