Vernisáž 16/06/2022, 18:00

Galerie Kuzebauch

17/06/2022–12/08/2022 

PORTICUS, 2022 – sklo tavené do formy – 46 × 21 × 24 cm – foto František Nikl

Nejde o stínohru v tradičním slova smyslu, protože se tu nepracuje se stíny vrhanými na pozadí, ale jde naopak o koexistenci světla a stínu v mase skla.  Ve tvaru simplicistní,  postupně až minimalistická díla autorky  musí od začátku tvarového řešení sofistikovaně kalkulovat se zesílením a zeslabením určitých partií  tak, aby světlo integrovaly, a současně  na jiných místech  redukovaly do stínu.  Stejné efekty jsou v jiných druzích zpracování skla vyloučené, a to samo o sobě odůvodňuje, proč si umělci tak složitou, náročnou a drahou technologii více než šest desítek let stále volí.   

LOCUS, 2022 – sklo tavené do formy – 38 × 16 × 21 cm – foto František Nikl

Vrcholné příklady zpracování tavené plastiky se přičítají Stanislavu Libenskému a Jaroslavě Brychtové. Ale i řada soudobých českých sklářů s touto technologií umí nezávisle na jejich příkladu mistrovsky pracovat.  Výtvarný vývoj ve stavovaném skle pokračuje, a zřejmě nikdy nebude vyčerpán. Místem, kde se tato díla technicky realizují ve velkých pecích,  je  Studio Lhotský s.r.o. na Pelechově u Železného Brodu, ve kterém autorka mimo čas,  kdy navrhuje a realizuje vlastní věci,  pracuje jako manažerka výroby.

NEXUM, 2022 – sklo tavené do formy – 26 × 21 × 22 cm – foto František Nikl

Soubor plastik Lucie K. Švitorkové, který vznikl speciálně pro  Galerii Kuzebauch,  je nejlepším důkazem,  že metoda zůstává pouhou cestou, pokud  vynalézavý tvůrce dokáže najít nová řešení. Ta v autorčině případu znamenají vyleštění plášťů válcovitých objektů nebo různě vysokých kontejnerů a žardiniér,  a překvapivé průsvity  zmatovaného bohatého dění uvnitř, plus uplatnění  vysokého ledu dna. Jemné starší vnitřní dekory Lucie K. Švitorková čím dál častěji nahrazuje „architektonickou vestavbou“  a připravuje nám vizuálně  stále silnější estetické zážitky. Není divu, že významné autority na trhu s uměním jako Galerie Scremini v Paříži a  Kuzebauch v Praze zařadily  prezentaci  jejích nových děl do dramaturgického plánu svých činností v roce 2022. 

Sylva Petrová, kurátorka výstavy