27/2 – 1/3 2020, Somerset House, Londýn

 Stand E16

Milan Krajíček, Nová Dimenze III, detail, 2018. Photo by Ondřej Kocourek

Galerie Kuzebauch v rámci výstavy Collect 2020 v Londýnském Somerset House již podruhé představí výjimečné kousky z dílen českých sklářských umělců, pocházejících především z generace narozené po roce 1970. Jejich práci s materiálem navzájem spojuje různorodost přístupů a potřeba experimentovat. Galerie Kuzebauch se ve své výstavě snaží zvýraznit tendenci v současném sklářském umění čerpat témata a inspiraci z přírody, především z geologie okolní krajiny. Zvýrazňuje umělce a jejich tvorbu vycházející z přírody, inspirovanou elementy a zachytávající v hlubinách skla pohyby vln a vichrů, nebo naopak poklidnou zimní krajinu. Geologické formace, struktury hornin a tektonické pohyby: živly natrvalo uvězněné ve vychladlém povrchu každého jednotlivého objektu.

Klára Horáčková, Evolution Space I, detail, 2018. Photo by Tomáš Slavík

Výstava představí dva odlišné způsoby, kterými příroda ovlivňuje tvorbu šesti vybraných výtvarníků. Klára Horáčkova a Anna Polanská těží především z morfologie okolní krajiny – inspirují se pohybem tektonických desek, erozí půdy a strukturou hornin. Jejich díla představují přírodu v ryzí formě – jako sílu, se kterou si není radno zahrávat. Méně artikulovanou formu inspirace přírodou najdeme u Ondřeje Strnadela, Milana Krajíčka a Petra Stanického, kteří vycházejí z abstraktnější podoby: vytvářejí slovník geometrie, forem a tvarů organických povrchů a struktur. Skrze diametrálně odlišné přístupy a techniky, dosahují výtvarníci estetiky hluboce zakořeněné v tvarosloví vycházejícím z přírody.

Petr Stanický, Studna, 2020. Photo by Petr Stanický

Tvorba o generaci starší umělkyně Vladimíry Klumpar v mnohém předchází a nastiňuje tematický a estetický rozsah obou skupin výtvarníků. Její tvorba, vycházející z nekonečného repertoáru přírodního světa a lidské schopnosti jej transformovat, spočívá ve sloučení abstraktního s konkrétním. Klumpar tak vytváří tematický slovník pro pozdější generace. Její nejaktuálnější díla jako například Stem (2020) kombinují geometrickou přesnost se subtilní evokací puklých skal či rozevírajících se těl rostlin.

Vladimíra Klumpar, Stvol, 2020. Photo by the author

Během výstavy Metafory přírody, vzniklé ve spolupráci s kurátorem PhDr. Petrem Novým, představí Galerie Kuzebauch tyto různorodé, avšak navzájem propletené přístupy k uměleckému sklu a nachází pojítka a společná témata ve snaze poukázat na silnou inklinaci v jinak přesné a vysoce technické umělecké formě k estetice inspirované přírodou, geologií a nespoutaností živlů. Poukazuje na to, že sklářské řemeslo je stále živé a aktuální.

Anna Polanská, Medová s bílou, 2006. Photo by Jiří Jiroutek

Tento projekt vznikl za podpory Českého Centra v Londýně.

 

 

 

Image result for magistrát hlavního města prahy logoProjekt Metaphors of Nature vznikl za finanční podpory Magistrátu Hlavního města Prahy.