16.12. 2016 – 28.02. 2017

Ani na počátku 21. století není pro české sklářské výtvarníky obvyklé, aby své teoretické i praktické vzdělání prohlubovali víceletým studiem v zahraničí. Petr Stanický však za sebou tuto zkušenost má. Ještě v rámci pražské UMPRUM, kde navštěvoval ateliéry sochařství (prof. Kurt Gebauer) a skla v architektuře (prof. Marian Karel), absolvoval pobyty na College of Art ve skotském Edinburghu a Rhode Island School of Design v USA. V zemi za Atlantikem poté absolvoval postgraduální program na New York Academy of Art a pracoval v ateliéru artové ikony Jeffa Koonse. Získané znalosti a rozhled se odrážejí nejen v jeho výtvarné tvorbě, ale i pedagogické činnosti, která začala na střední sklářské škole ve Valašském Meziříčí a pokračovala přes místo asistenta v Ateliéru sochařství II. UMPRUM do Zlína, kde od roku 2008 vede ateliér Design skla na Univerzitě Tomáše Bati.

 

Fotogalerie

 

Petr Stanický se sklem pracuje jako architekt. Jeho díla jsou samostatným specifickým skloprostorem působícím na lidské smysly a emoce. Ač své práce projektuje, konstruuje a často kombinuje materiály, jen výjimečně upírá sklu jeho přirozené opticko-estetické vlastnosti – transparentnost a reflexi. Platí to pro jeho solitérní plastiky i nápadité intervence do architektury a přírody. Využívá v nich specifičnost okolí, jež se přirozeně stává součástí díla. Sklo je pro rodáka z Přílep nedaleko Kroměříže stavebním materiálem a pracovním nástrojem současně – je prostředkem, nikoliv cílem. Zachází s ním efektně, efektivně a racionálně, nikoliv však chladně a vypočítavě. Jeho díla proto nelze letmo minout, je nutné se u nich zastavit. A stát se součástí skloprostoru.

Petr Nový

hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

kurátor Galerie Kuzebauch

Stanicky_Petr_Burnt house malá

Burnt House, 2013, ohořelé dřevo a sklo, Foto: Silvie Stanická

Divide malá

Rozhraní, 2013, sklo, Foto: Juraj Staroveský

Pátý element_Fifth element

Fifth element, 2015, sklo a hliníkový plech