Vernisáž 18/09/2023, 18:00

Galerie Kuzebauch

19/09/2023–16/11/2023

Tadeáš Podracký (*1989) je český umělec tvořící na pomezí volného umění a designu. Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a také holandské Design Academy v Eindhovenu. Svá díla pojímá jako náročné tvarové a materiálové experimenty, kterými posouvá (a překračuje) hranice designových objektů až do oblasti volného umění. Jeho práce jsou proto spíše složitými sochařskými plastikami, které svým povrchem jako mimikry maskují svou původní užitou funkci. Tato hybridita je patrná také v Podrackého vnímání a přístupu k designu předmětů, jejichž původní účel nejdříve dekonstruuje a následně znovu vystaví/zkompletuje tak, že zůstává pouze tušený. Jako inspirační zdroje mu slouží v dějinách umění a designu kanonizované tvary, materiály a vzory, které svým přístupem obrací na rub a znejisťuje tak oko diváka.

Sprouting bone, 2023 – naolejované dřevo evropského ořechu – 47 × 12 × 7 cm foto František Svatoš

Ve výstavě „The Bloom of Bones“ Tadeáš Podracký zkoumá, jak hybridizace rituálů tradiční lidové kultury, které jsou historicky spojené s pohanskými a křesťanskými mytologiemi a jejich performování v urbanizovaném kontextu města, protínají identitu utvářenou současnou materiální kulturou. Experimentováním s narativním potenciálem mýtu, jako média pro stálejší sepětí objektu s člověkem, vytvořil sérii pěti nových prací, které představují alternativní pohled na lidské prostředí.

Bark and Veins, 2023 – březový multiplex, barevné laky, vosk, vyřezávané smrkové detaily, oxidované detaily z amerického ořechu 200 × 50 × 50 cm –foto František Svatoš

Převážně zkoumá, jak nové současné mytologie a artefakty dokáží posílit zakořeněnost, propojení a sounáležitost jako výsledek výměny mezi předměty a lidmi. Hlavním motivem, od kterého se celá výstava odvíjí, je skulpturální reliéf představující personifikaci smrti v podobě kostry, která se obrozuje a obrůstá lidskými a florálními detaily. Tento přerod propojuje celou výstavu a prochází autorsky pojatými předměty denní spotřeby, kde detaily lidské anatomie prorůstají do organických botanických prvků a tím mažou hranice mezi živoucím tělem a neživým objektem. V galerijním prostoru Podracký vytváří prostředí, kde nastiňuje možnost intimního propojení předmětů s lidmi a snaží se představit jiné chápání toho, jak tyto artefakty ovlivňují své okolí, včetně jejich schopnosti vytvářet a prohlubovat situace a společenské vazby.

Tree of Otherness, 2023 – zabarvený a navoskovaný multiplex, dřevo, plast, barevné laky 82 × 40 × 40 cm – foto Tomáš Brabec

Práce Tadeáše Podrackého byly vystavovány na mnoha zahraničních veletrzích zaměřených na užité umění, ale také v galeriích a institucích: např. v Chamber Gallery New York, Design Miami Basel, FOG San Francisco, Maison et Objet Paris, Mint Gallery London, Mudac Museum Lausanne, Designblok Prague, Salone del Mobile Milano, London Design Festival. Je držitelem několika mezinárodních ocenění, včetně „Czech Grand Design“ v kategorii objev roku a „AD Design Award Germany“ „Vintage Reloaded“. Je zastupován barcelonskou Side gallery a od roku 2023 je společně s Romanou Drdovou vedoucím ateliéru K.O.V. (Koncept – Objekt – Význam) na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Night, 2023 – zuhelnatělý multiplex, oxidovaný americký ořech, vosk – 52 × 42 × 15 cm – foto František Svatoš