22/04/2022 – 14/06/2022

Floating island I, 2022 Foukané sklo, lehané sklo, 85 x 50 x 3 cm, Photo © archiv autora

„Maluji abstraktní krajiny, kde je dovoleno vše. Dávám průchod svému vnitřnímu oku, svému vnitřnímu já, expresivnímu a nezkrotnému. Kombinace všech těchto aspektů a materiálů proměňuje plochy obrazů ve vázy, díky nimž se stávají trojrozměrnými. Jsou náhodou i záměrem.“

Zuzana Kubelková (*1987), absolventka ateliéru skla pod vedením Ilji Bílka na Fakultě umění a designu při univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, svou tvorbou definuje pojmem experiment ve skle. Zkoumá materiál, zkouší, pátrá a otevírá nové možnosti. Pojímá formu jiným, dosud nepoznaným způsobem, snaží se propojit sklo s netradičními materiály a zpracovat jej novými technologiemi. Od abstraktních objektů zkoumajících fyzikální síly, průniky či destrukci, performativních kinetických děl, která pracují s chemickým procesem růstu krystalů až po hledání možností zpracování křehkých skelných textilií v podobě nositelných masek a abstrahovaných váz.

Bad romance series, 2022 Foukané sklo, skelná textilie, 100 x 50 x 46 cm, Photo © archiv autora

Její nejnovější série autorských váz a objektů s názvem Frozen Landscape navazuje na předchozí experimentální série Sui Generis a El Cuco, v rámci kterých zkoumala možnosti použití transparentních skleněných a tmavých čedičových textilií. Projekt je inspirován sérií abstraktních obrazů kombinujících akrylovou barvu s měkkým pastelem, které jsou rovněž součástí expozice. Téma a obsah nástěnných obrazů autorka přenesla do 3D objektů, ve kterých jsou tahy a linie čedičové textilie na povrchu skla pomyslnými tahy pastelem na povrchu obrazů. Vystavené vázy jsou vytvořeny technikou švédského přejímaného skla. Při tavení je čedičová textilie pevnější než sklo a udržuje si svou formu určitého pásu objímajícího a utahujícího objem vázy. Tekuté sklo s vrstvou barvy pak dokáže vlákenným rastrem textilie proniknout a na povrchu vázy vytvořit abstraktní kresbu.

Zuzana Kubelková je neúnavnou experimentátorkou, která ve své práci ohledává limity a vytváří škálu tektonických tvarů, které zdánlivě působí, že jsou neustále v pohybu. Výstava Inter Alia je tedy pokračováním tohoto procesu hledání, je letmým nahlédnutím k tvůrčím hranicím, které nám sklo jako umělecký materiál umožňuje.

Ján Gajdušek

kurátor výstavy

Icy blue (Frozen landscape series), 2021 Foukané sklo, čedičová textilie, 12 x 13 cm, 12 x 11 cm, 12 x 16 cm, Photo © archiv autora