Práce Michaely Spružinové jsou vzrušující narativními prvky, které předvádí, zrcadlí a komunikují témata, která rezonují současnou společností. Dotýkají se jich osobitou zjednodušenou formou a kresebnou zkratkou, která, jak se zdá, dotýká zdrojů kořenících snad někde v pop artu či grotesce.

S materiálem Michaela pracuje nesmírně lehce a podřizuje ho své kresebné a malířské vizualitě, a naopak stranou nechává jakoukoli jeho adoraci nebo aristokratickou výlučnost. Pracuje výrazově lehce a přesvědčivě, zpracovaný námět nenechává vyznít pracností, která je v pozadí každé z realizací.

Komentovaná prohlídka výstavy s autorkou se uskuteční ve středu  7. 2. 2024 od 17:00.

Crown Imperial Lilly, 2024 – sklo, kresba – 30 × 15 cm – foto Jiří Dvořák