Vernisáž 23/01/2024, 18:00

Galerie Kuzebauch

24/01/2024 – 23/02/2024

Michaela Spružinová patří mezi mladší generaci vizuálních umělců se zcela specifickým výtvarným vyjadřováním. Akademickým školením prošla v ateliéru Sklo u Ilji Bílka na FUD v Ústí nad Labem, kde krátkou chvíli působila i jako asistentka. V Ústí nad Labem vystudovala navíc i kurátorská studia, kterým se příležitostně stále věnuje. Cizí jí nebyla ani zahraniční studia, kdy absolvovala stáže v Pésci či izraelském Jeruzalémě. V současné době vyučuje v ateliéru Sklo, prostor, objekt na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Crown Imperial Lilly, 2024 – sklo, kresba – 30 × 15 cm – foto Jiří Dvořák

Práce Michaely Spružinové jsou vzrušující narativními prvky, které předvádí, zrcadlí a komunikují témata, která rezonují současnou společností. Dotýkají se jich osobitou zjednodušenou formou a kresebnou zkratkou, která, jak se zdá, dotýká zdrojů kořenících snad někde v pop artu či grotesce. S materiálem Michaela pracuje nesmírně lehce a podřizuje ho své kresebné a malířské vizualitě, a naopak stranou nechává jakoukoli jeho adoraci nebo aristokratickou výlučnost. Pracuje výrazově lehce a přesvědčivě, zpracovaný námět nenechává vyznít pracností, která je v pozadí každé z realizací.

Banánová pila, 2023 – sklo – 10 × 35 × 6 cm – foto Jiří Dvořák

Často jsou objekty výsledkem pomalého a usilovného stavění obrazu či objektu z jednotlivých ručně ze skloviny vytažených nití či jiných prvků. Právě v nich se zračí Michaelina jiskřivá ženská emocionalita a energie, která prostupuje celým jejím dílem.  Prostor a iluzivní obraz, který takto utváří, je pro ni jevištěm, na němž revokuje události, jež jí napovědělo pozorování života, našich snů i kruté žurnalisticky zkratkovité reflexe, která je nedílnou součástí poznávání našeho světa. Pro Kuzebauch vytvořila Michaela navíc site specific instalaci děl, ve kterých pracuje se sklem ze zaniklé sklárny Egermann. Produkce této nedávno zaniklé tradiční a slavné firmy definovala motivy, které můžeme vidět transformované jejím specifickým rukopisem.

Perlorodka, 2024 – sklo, listr – 70 × 50 cm – foto Jiří Dvořák

Práce Michaely Spružinové byly vystavovány na mnoha domácích a zahraničních výstavách v renomovaných galeriích – Elizabeth R. Raphael Founder’s Prize Award and Exhibition, Pittsburgh Center for Contemporary Craft (USA), Made by Fire, Moravská galerie, Brno či Venice Glass Week, Giudecca Art District, Benátky. Je také držitelkou Ceny poroty na loňském Biennale of Glass v irském Dublinu.

Silvie Stanická, kurátorka výstavy


Zlatý déšť, 2024 – sklo – 90 × 60 cm – foto Jiří Dvořák

Pudl, 2023 – sklo – 40 × 35 × 32 cm – foto Jiří Dvořák