12/11/2021 – 09/01/2022

Klíčovým tématem tvorby Michala Motyčky je koncept místa zaměřený na daný prostor a člověka v něm. V Galerii Kuzebauch Motyčka upozorňuje na okno do výstavního prostoru, jež se stává dominantním vizuálním prvkem instalace. Analýzou tvaru a funkce okna, jeho rámu, jakési reality obrazu a odrazu skutečnosti v pokračování či nahrazení plochy okna zrcadlem dochází ke zpětnému vizuálnímu propojení, pohledu ven. Michal Motyčka ve své práci říká: Pohled je předvídatelný. Zamýšlí se nad otázkou, co je realita. Snaží se proniknout k vnímatelné realitě, vjemu či zájmu našeho vidění, jež se proměňuje. Ambicí autora je představit sochařské řešení, jež by aktivizovalo nabídnutý prostor a přimělo diváky objevit zdánlivě nepatrné prostorové vztahy. Osvětluje tak svou zkušenost s vnímáním prostoru jako přirozenou konfrontaci s prostředím či příležitost znovu vidět, zahlédnout, uvědomit si něco, co třeba od výstavy nečekáme.

Pohled ven, 2021, kovová konstrukce, zrcadla, 154 × 163 × 37 cm, 148 × 157 × 3 cm, Photo © Tomáš Princ

Pohled ven, 2021, kovová konstrukce, zrcadla, 154 × 163 × 37 cm, 148 × 157 × 3 cm, Photo © Tomáš Princ

Osvětlení, ve smyslu pochopení nebo v případě architektonického motivu okna jako zdroje světla, zahrnuje mnoho významů, například moment překvapení vedoucí k dalšímu získání informací o dané situaci. Abychom objekt poznali, musíme ho rozložit, obejít, vyhledat, objevit jej pomocí chůze. Prostřednictvím chůze můžeme svět kolem nás proměnit v něco skutečného, během cesty z bodu A do bodu B získáme v prostoru vlastních úvah hlubší vhled do prostorového uspořádání. Mohli bychom více vidět, zažít a rozumět tím, že budeme pozorovat děje kolem nás a reagovat na ně opatrně, s úsudkem, citlivě pomocí vnitřního myšlení, intuice. Možná potřebujeme více času na přemýšlení, zvědavost a vnímání přítomnosti skutečného z jiné perspektivy. Díky našemu odhodlání jsme schopni vytvořit si komplexní obraz a zachovat ho ve své paměti.

Jana Šindelová

kurátorka výstavy

Pohled dovnitř I, II, 2019, kovová konstrukce, zrcadlo, pokovené tabulové sklo, 70 × 70 × 36 cm, Photo © Tomáš Princ