15/09 – 31/10/2021

vystavující:

 Michaela Trávníčková, Marie Sixtová, Kristína Maňáková, Michaela  Kramulová, Irena Czepcová, Petr Stanický

 

Před více než padesáti lety předznamenal prof. Josef Kaplický, že „…mentalita skla bude vyžadovat velmi rafinovaného stavu mysli. Na jedné straně rezolutnost, jasné výtvarné rozhodnutí, na druhé straně zdrženlivost v nápadu, lakoničnost, kázeň. Tedy jakousi dynamičnost žhnoucí pod závojem kázně.“

Marie Sixtová – Pouto 2019
lampové tyčinky, měděný drát

Nyní stojíme před zdánlivě různorodými pracemi mladých umělkyň – Michaely Kramulové, Kristiny Maňákové, Michaely Trávníčkové a Marie Sixtové – a tážeme-li se, kde můžeme nalézt spojnici, tak právě ve svébytném výrazném zacílení na propojování skla v jeho ušlechtile užitné poloze. Souběžně s tím je jim sklo i průhledem do lidského nitra, světa citů a snů. Sklo je jim místem vztahů a dějů, které mají odpovídat zamýšlenému účinku a zároveň mají rezonovat s povahou prostředí – sklo je tak pro ně jedinečná světelná matérie, do které je vyzářený obsah. Vrátíme-li se ke slovům Josefa Kaplického a zamyslíme se nad jeho slovy před vystavenými díly, můžeme vnímat, že uvedená slova v objektech rezonují.

Kristina Maňáková – Kužel 2019
sklo a motorový olej

Michaela Trávníčková – Bubbles 2019
foukané sklo

Ateliér Design skla, působící na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, patří více než deset let k etablovaným učilištím tohoto zaměření v České republice. Vedoucí ateliéru prof. Petr Stanický, M.F.A., a jeho asistentka MgA. Irena Czepcová dávají svým studentům svobodný prostor k jejich osobitému vyjádření, jak v možnosti uchopení zkoumaných témat, tak v hledání osobitých koncepčních postupů při zpracování skla a rozšiřování možností technologií zapojováním nových médií.  Signifikantním projevem studentů ateliéru Design skla je mnohdy specifické uchopení materiálů, které se rozchází s tradiční podobou sklářského řemesla, čímž si tak nachází vlastní cestu v kontextu mezinárodní tvorby.

Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.

kurátorka výstavy